Topicus | Recruitment

Topicus is één van de grootste IT-bedrijven in Nederland op het gebied van zorg, onderwijs, overheid en finance. Hun doelstelling was om binnen vijf jaar 1000 nieuwe mensen aan te nemen die pasten in de cultuur van Topicus. Een mooie uitdaging. Uit onderzoek bleek dat het doen van betekenisvol werk een beslissende factor was in het beslisproces van potentiële werknemers. Ook was de doelgroep niet zozeer geïnteresseerd in het werken voor Topicus, maar meer voor de specifieke business unit (zorg, onderwijs, overheid en finance). En tenslotte speelde de cultuur een belangrijke rol: waar kom ik terecht, hoe ziet het eruit en wie worden mijn collega’s. Op basis van deze input hebben we een contenplan ontwikkeld waarbij we vanuit de business units specifieke content ontwikkeld hebben. In de gehele funnel maakten potentiële werknemers kennis met hun toekomstige werk, werkplek en IT met impact door verhalen van collega’s.

Topicus

Topicus

Work

Storylines | production | post-production